O kombiniranju barv

O kombiniranju barv

Poznamo več načinov kombiniranja barv. Prvega,  bolj enostavnega, imenujemo  MONOKROMATSKI način kombiniranja. Gre za kombinacijo različnih odtenkov ene same barve.

Te barve so v barvnem krogu sosednje  in so v harmoniji.  Njihova kombinacija je vedno uspešna.

Druga možnost kombiniranja barv je ANALOGNO kombiniranje.

Pri tem načinu kombiniranja vedno izberemo eno osnovno barvo in največ dve sosednji barvi. To sta dejansko barvi, ki se od osnovne razlikujeta le v odtenku.

Ko govorimo o analognem kombiniranju barv je to lahko nešteto kombinacij v okviru ene same barve oz. osnovne barve in dveh sorodnih barv.

Naslednji način je KOMPLEMNTARNO kombiniranje barv.

O njem govorimo takrat, ko kombiniramo barve, ki si med seboj niso prav nič sorodne, temveč kontrastne. Tudi  črno-bela kombinacija je primer tega načina.

Barvno komplementarno kombiniranje je bistveno zahtevnejše saj deluje zelo živahno.  Ko govorimo o komplementarnem kombiniranju barv govorimo o kombinacijah kot so: rdeča in zelena, modra in oranžna, vijoličasta in rumena. Najbolje je, da izberete eno barvo kot osnovno barvo, druga komplementarna pa jo tako dopolnjuje in seveda popestri. Torej če ste izbrali rumeno  zraven še izberite dva vijolična odtenka.

Tretji način pa je TRIADNO kombiniranje.

Že samo ime nam tukaj pove da gre za kombiniranje treh popolnoma različnih barv. To pa je prav gotovo najbolj zahteven način kombiniranja barv. Najbolj zanimive triadne kombinacije barv so na primer: izrazito modra, rdeča in rumena ali pa: oranžna, zelena in modra. Morda pa je vam ljubša  vijoličasta, rumena in zelena kombinacija ali pa morda pink kombinacija s temno modro in rumeno. Ta zelo zahteven način lahko malo poenostavimo če izberemo eno barvo kot osnovno  in prevladuje ostali dve pa vključimo manj. 

Seveda je samo od vas odvisno katerega načina kombiniranja, če sploh katerega,  se boste držali.Copyright © 2013-2017 Elanda Zlato runo. Vse pravice pridržane.