Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine zlatoruno.com so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04). Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev.

Cene

Vse cene so izražene v EUR.
Akcijske ponudbe veljajo do razprodaje zalog.
Akcije in posebne ponudbe se izključujejo, razen če je navedeno drugače.
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

Možnosti plačila

 • po predračunu na TRR podjetja - na vaš e-mail vam pošljemo podatke potrebne za nakazilo. Pomembno je da pri plačilu na TRR navedete sklicno številko - številko naročila,
 • po povzetju - pri tem se zaračuna provizija v višini 1,15 Eur.
 • s plačilno kartico.

Cenik dostave

Stroški dostave naročenega blaga za ozemlje Slovenije:

 • do vrednosti naročila 20,00 Eur znašajo 4,95 Eur,
 • ob naročilu med 20,01 in do 60,00 Eur znašajo 4,20 Eur,
 • za naročilo nad 60,01 Eur je dostava brezplačna.
 • pri izbiri plačila z odkupnino - po povzetju - se vedno dodatno zaračuna 1,15 Eur. 
 • O skupnem strošku je kupec obveščen v postopku naročila.

Strošek dostave za Hrvaško je 7,32 Eur na pošiljko in je neodvisen od vrednosti nakupa. Dostava v druge države EU se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 

Odprema blaga

Naročeno blago bomo praviloma odpremili v naslednjih rokih:

 • pri plačilu blaga po povzetju in plačilu s kartico  bomo naročilo odpremili najkasneje v treh delovnih dneh od prejema naročila, praviloma pa naslednji delovni dan. 
 • pri plačilu blaga po predračunu na TRR podjetja se naročeno blago odpremi najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu plačila na  račun podjetja, praviloma pa naslednji delovni dan.
 • v primeru kakšnih izrednih razmer (daljši izpad elektrike, neprevoznost cest, ..) ali situacij si pridržujemo pravico do kasnejše odpreme naročenega blaga kot je navedeno.

Naši podatki za nakazilo

IBAN:  SI56 0201 0005 0599 725
BANKA: NLB d. d.
Naziv : ELANDA d.o.o., Plosovo 2, 1315 Velike Lašče
Namen plačila: navedite svoje ime in priimek
Referenca: številka naročila

Vračilo blaga

OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če kupec blago ki ga vrača  odda v roku 14 dni in  o tem obvesti prodajalca. Strošek ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Potrošnik vrne blago na svoje stroške, paketov z odkupnino pa podjetje ne prevzema. 

Če potrošnik odstopi od pogodbe preden mu je bilo blago s strani ponudnika odposlano, mu bo  podjetje vrnilo vsa opravljena plačila,  takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Kadar je kupcu naročeno blago že odposlano mora kupec na svoje stroške  blago vrniti na naslov prodajalca. Rok za odpremo blaga, ki ga želi vrniti je 14 dni od prevzema tega. 

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Ponudnik zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga. Po prejemu vrnjenega blaga bo ponudnik kupcu vrnil znesek ki ustreza vračilu. Za poškodovano blago ali blago ki je vrnjeno v zmanjšani količini ponudnik denarja ne vrne. Prav tako ponudnik kupcu ne vrne stroška poštnine in stroška provizije za odkupno pošiljko. Ponudnik vrne znesek za vrnjeno nepoškodovano blago. Kadar je bilo kupcu blago poslano brez zaračunane poštnine se v primeru vračila strošek poštnine v višini 4,20 Eur odšteje od vračila. Kupec skupaj z vrnjenim blagom pošlje tudi obvestilo o številki in imetniku transakcijskega računa na katerega naj se kupnina vrne. 

KUPEC NIMA PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE, KI GA DOLOČA 43. člen ZVPot :

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe; 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam; 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe; 4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni; 5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat; 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij; 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti; 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva; 10. sklenjenih na javnih dražbah; 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe; 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku; 13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.«.

Vrnjeno blago pošljite na naš naslov:
ELANDA d.o.o.
Plosovo 2
1315 Velike Lašče

Dodajte obvestilo o številki in imetniku transakcijskega računa na katerega naj se vrne kupnina. 

Stvarna napaka

Kupec lahko zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. (2) Napaka je stvarna: 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. (3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. (4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. 37.a člen (1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. (2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. (3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 37.b člen (1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. (2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. (3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 37.c člen (1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: – odpravi napako na blagu ali – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek. (2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. (3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Naročilo

Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in kupcu dosegljivo na sedežu podjetja. Kupec ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine www.zlatoruno.com in da se z njimi strinja. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu. Za morebitne napake se vam vnaprej opravičujemo. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov.

Komunikacija

Podjetje Elanda d.o.o. bo s kupcem stopilo v stik preko sredstev komunikacij na daljavo v skladu z določili ZEKom-1. Podjetje Elanda d.o.o. lahko uporablja elektronski naslov kupca za trženje, če od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

Podjetje Elanda d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom (32. člen ZIsRPS).

Pritožbe in spori

Ponudnik Elanda d.o.o. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 041 753 031. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov danica.rojc@siol.net. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podjetje Elanda d.o.o.. ne priznava izvensodnega reševanja sporov.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Oddaja naročila

Opis tehničnega postopka za sklenitev pogodbe. 

Pri artiklu izberite želene lastnosti (barva...) če so te na voljo. Izdelek dajte v košarico. Stisnite na košarico in odprl se vam bo predogled naročila. Stisnite NA BLAGAJNO. Odprlo se vam bo polje ZAKLJUČEK NAROČILA. V tem polju vnesete vse potrebne podatke. Če kaj ne vnesete pravilno, se vam bo polje obarvalo z rdečo barvo. Pred oddajo naročila preverite vse podatke, ki jih vidite na ekranu. Na ekranu boste lahko videli vse vaše osebne podatke in znesek naročila ter vsebino naročila. Ko boste preverili, kliknite gumb ODDAJ NAROČILO. S tem je pogodba sklenjena.

Product added to compare.

Naša spletna stran uporablja piškotke. S pomočjo piškotkov izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo in zbiramo statistične podatke o uporabi spletnih strani. Piškotki nam ne dajejo dostopa do računalnika. Podatki, ki jih zbiramo preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.